Reklamacje bankowe

2 sierpnia 2013

W dzisiejszych czasach należy walczyć o swoje. Wie o tym każdy bowiem dzisiejsze realia wymuszają wręcz takie właśnie zachowanie. Dzięki temu będziemy na wygranej pozycji. W momencie kiedy ktoś próbuje nas zrobić w balona powinniśmy szybko reagować.

Podobnie jest z bankami, które często nadużywają swoich możliwości. Reklamacja w banku jest czymś nowym na polskim rynku. Do niedawna polscy konsumenci byli na tyle nieświadomi, że pozwalali bankom robić co tylko chcą. Bank oszukał Cię na kilka złotych lub groszy? Nie ważne – to niewielka kwota. Na pewno nie jest to druga hipoteka. Jednak taka niewielką kwotę instytucja bankowa pobrała od wielu klientów co w ostatecznym rachunku dało całkiem ładną sumkę. Bank źle wyliczył ci prowizje za utrzymanie miesięczne konta bankowego? A może pobrał za dużo z rachunku przy wypłacaniu środków z bankomatu? Nie ważne jaki wymiar ma niedopatrzenie w banku – powinniśmy od razu takie uchybienia zgłaszać do oddziału.

Jednak jeżeli bank z jakiegoś powodu nie rozpatruje naszej reklamacji lub jego odpowiedź nie jest taka jakiej się spodziewamy to zawsze możemy zgłosić nasze roszczenie do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego lub do Sądu Polubownego przy KNF. Jest to instytucja, która zajmuje się dbaniem o pozytywne relacje między bankami i konsumentami. Jest to również organizacja , która monitoruje i ingeruje w działania bankowe. Jednak jeżeli bank daje nam możliwość zgłoszenia reklamacji to nie powinniśmy wychodzić z inicjatywą działań na szerszą skalę. Wiele placówek ma przygotowane formularze reklamacyjne, które czekają na nas w oddziale. Takowy wniosek jesteśmy również w stanie sporządzić samodzielnie.

Na stronach internetowych poszczególnych banków znajdują się wskazówki dotyczące takich rozwiązań. Każda reklamacja powinna być nawiązaniem do istoty kłopotu czy tez problemu.