Decyzja kredytowa

5 kwietnia 2012

Kredyt bankowy , jego dostępność dla konsumentów zależy od szeregu czynników. Oczywiście najistotniejszą kwestią są generowane przez nas dochody i ogólna sytuacja ekonomiczna. Nie bez znaczenia jest także ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Im jest ona cięższa tym trudniej będzie otrzymać finansowanie. Niestety z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj.

Decyzja kredytowa poparta jest analizą naszej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest to nic innego jak nasze predyspozycje i możliwości finansowe w kwestii spłaty potencjalnego kredytu. Bank bada to czy będziemy w stanie regularnie wpłacać transze kredytowe. Bierze więc pod uwagę szereg istotnych czynników, które kreują naszą kondycję ekonomiczną . W tym celu na tak zwany ruszt brana jest nasza praca a dokładniej to ile zarabiamy i na jakiej podstawie jesteśmy zatrudnieni. Największe szanse na otrzymanie finansowania z ramienia banku mają Ci konsumenci, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę na czas bliżej nie określony. Nie oznacza to jednak , że pozostałe osoby mają związane ręce. Decyzja kredytowa determinowana jest również przez wszystkie zobowiązania finansowe jakie nad nami ciążą. Mamy tu na myśli kwestie innych kredytów a nawet kart kredytowych. Nie bez znaczenia jest również to ile osób mamy na utrzymaniu. Niestety dzieci skutecznie obniżają nasze predyspozycje finansowe. Bardzo ważnym aspektem analizy naszej zdolności kredytowej jest taka instytucja jak Biuro Informacji Kredytowej. Na jej podstawie bank analizuje czy nie figurujemy w księgach jako dłużnicy. Decyzja kredytowa może zostać podjęta w ciągu kilku chwil jak ma to miejsce w kontekście kredytu gotówkowego , a może być także podjęta w ciągu kilku tygodni, o czym przekonali się kredytobiorcy hipoteczni. Jeżeli chcesz podnieść swoją zdolność kredytową wnieś do banku wkłąd własny.